görsel6

Etiketler

OG dağıtım tesisleri, zayıf akım, ölçüm raporlama, topraklama ölçüm raporlama, paratoner topraklama ölçümü, bina topraklama ölçümü

Topraklama – Ölçüm Raporlama

Topraklama nedir? 

Tesislerde cihazların makinelerin veya elektrik panolarının aktif olamayan bölümlerinin bir iletken ve elektrot yardımı ile toprak ile irtibatlanmasından oluşan sistemin bütününe topraklama denir.

Topraklama neden önemlidir? 
Sistemde meydana gelebilecek herhangi arızada oluşacak hata akımının insan hayatını riske sokmadan doğrudan toprağa akmasını sağlaması açısından topraklama sistemi çok önemlidir. Meydana gelen bir kaçak arızasında, makine ile toprak arasında bir gerilim farkı oluşur. Kişinin bu esnada cihazın güvenli olduğunu düşündüğü iletken kısmına dokunmasıyla bu gerilim farkı makineden toprağa doğru insan bedeni üzerinden bir akım akmasına sebep olur. Yapılan araştırmalar, insan bedeninin 50V ve üzeri gerilime maruz kaldığında hayati risklerin oluştuğunu tespit etmiştir. Topraklamanın önemi bu noktada ortaya çıkıyor kaçak olduğunu düşündüğümüz makinenin topraklama hattının olması bu akımın insan bedeni üzerinden değil topraklama hattı üzerinden akmasını sağlar ve elektriğe çarpılma riskini ortadan kaldırmış olur.

Topraklama hattının uygunluğu nasıl test edilir? 
Topraklamanın hattının uygunluğunun kontrolü için; Gözle Kontrol: Bu aşamada topraklama hatlarının renk kodları, panodaki topraklama barası gibi temel unsurlar kontrol edilerek eksiklikler varsa tespit edilir.
Topraklama Ölçümü: Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülür. Gerekli hesaplamalar yaparak uygunluğu kontrol edilir. Yerinde yapılan tüm bu çalışmalardan sonra tespit edilen eksiklikler ve ölçüm sonuçlarının yer aldığı topraklama ölçüm raporu talep eden kuruma teslim edilir. Topraklama firmaları; topraklama raporu ile birlikte kullanılan ölçü aletinin doğruluğunu gösteren kalibrasyon belgesi ve ölçümü yapan kişinin bu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesinin de vermesi gerekir.

Topraklama Ölçümünü Kimler Yapabilir? 
Topraklama ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli kontrollerin Elektrik Mühendisleri tekniker ve teknisyenler tarafından yani yetkili fen adamları tarafından yapılması gerekmektedir Buna ilaveten Elektrik Mühendisleri Odası’nın ve teknikerler ve teknisyenler odasının meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’topraklama ölçümü yapma yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış olması gerekir.

Topraklama Ölçümü Yaptırmak Zorunlumu; 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği ayrıca iş güvenliği mevzuatları gereğince işletmeler periyodik olarak topraklama sisteminin uygun olup olmadığını yılda en az 1 kez kontrolünü yaptırmak ve topraklama ölçüm raporu almak zorundadır.

Unutmayın! 
Topraklama sistemi; topraklama elektrotundan son devre elemanına kadar süreklilik göstermesi gereken bir sistemdir. Sistemdeki zayıflama, toprak hattının kopması gibi sebepler iş güvenliğini riske atmakla kalmaz ciddi maddi kayıplara da sebep olur.

CBK ELEKTİRİK; bilgi birikimi ve tecrübesi ile İzmir ve çevre illerde topraklama ölçümü yapmaya yetkin ve yetkili bir firmadır. Gerekli tüm kontrol ve ölçümleri büyük bir titizlikle yaparak elde edilen sonuçları gösteren topraklama ölçüm raporunu, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder.