görsel5

Etiketler

paratoner kurulumu, paratoner nedir, paratoner kurulum ve raporlama, paratoner ölçümü, paratoner montajı, paratoner kontrol ve ölçümü

Paratoner Tesisi Kurulum Ve Raporlama

Paratoner Nedir, Ne İşe Yarar? 
Bulutların birbirine teması ile statik bir elektrik yüklenmesi oluşur ve bu durum yeryüzü ile bulutlar arasında gerilim farkı oluşmasına sebep olur. Bu gerilim farkı bulutlar ile yeryüzü arasında kontrolsüz şekilde gökyüzünde yeryüzüne deşarja sebep olur. Yıldırım düşmesi olarak adlandırdığımız bu olayın nerde ne zaman olacağı kestirilememektedir. Paratonerler bu kontrolsüz ve yüksek elektrik enerjisinin kontrollü bir biçimde toprağa aktarılmasını sağlayan sistemlere denir.
Paratoner Hangi Ekipmanlardan Oluşur? 
Paratoner temel olarak 3 temel bileşenden oluşur; Yakalama Ucu: Koruma Alanı içerisindeki yıldırım düşmesi olayında elektrik yükünü kendisine çeken devre elemanıdır. İniş İletkeni: Yıldırımın düşmesiyle oluşacak elektrik yükünü toprak elektrotuna aktarmaya yarayan devre elemanıdır. Çoğunlukla 2 adet 50mm2 som bakır tercih edilmektedir. Topraklama Tertibatı: Yıldırımın düşmesiyle oluşacak elektrik yükünü toprağa aktarılmasını sağlayan devre elemanıdır.
Paratoner montajında Neler Dikkat Edilmesi Gerekir ? 
Paratoner ve ekipmanlarının montajında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir, . Paratoner korunmak istenen alanı koruyacak özelliklerde seçilmelidir, . Paratoner tüm alanı kapsayacak şekilde konumlandırılmalıdır, . Paratoner binanın en yüksek noktasına konumlandırılmalıdır. . İniş İletkenleri mümkün olan en kısa güzergah üzerinden götürülmelidir. . Topraklama direnci standartlara uygun olmalıdır.
Paratoner Hattının Uygunluğu Nasıl Test Edilir? 
Paratoner Sisteminin uygunluğunun kontrolü için; Gözle Kontrol: Bu aşamada paratoner sisteminin ekipmanlarının son durumunu gözlemlenerek varsa eksiklikler tespit edilir. Paratoner Topraklama Ölçümü: Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülür. Standartlara uygunluğu tespit edilerek raporlandırılır. Yönetmelikler paratonerlerin direnci üst sınırını 10 ohm olarak belirlemiştir, bu değerin üstünde çıkan topraklama direnci uygun kabul edilmez. Yerinde yapılan tüm bu çalışmalardan sonra tespit edilen eksiklikler ve ölçüm sonuçlarının yer aldığı paratoner periyodik kontrol raporu talep eden kuruma teslim edilir. Paratoner ölçüm raporu ile birlikte kullanılan ölçü aletinin doğruluğunu gösteren kalibrasyon belgesi ve ölçümü yapan kişinin bu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesinin de verilmesi gerekir.
Paratoner Kontrol ve Ölçümünü Kimler Yapabilir?. 
Paratoner kontrol ve ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli kontrollerin kontrollerin elektrik Mühendisleri tekniker ve teknisyenler tarafından yani yetkili fen adamları tarafından yapılması gerekmektedir Buna ilaveten Elektrik Mühendisleri Odası’nın ve elektrik teknikerleri ve teknisyenleri odasının meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’topraklama ölçümü yapma yetki belgesi’’ almaya hak kazanmış olması gerekir.
Paratoner Ölçümü Yaptırmak Zorunlu mu? 
Elektrik İç tesisatı yönetmeliği ve iş güvenliği mevzuatları gereğince paratoner tesisi olan işletmeler yılda bir kez paratoner periyodik kontrolünü yaptırmak ve sonuçları gösteren paratoner ölçüm raporunu almak zorundadır.
Unutmayın! 
Paratoner sistemi; yıldırım düşmesi esnasında tesisin fiziksel zararlardan korunmasına yardımcı olur, elektriksel zararlardan korunmak için elektrik dağıtım panolarımıza parafudr denen koruma elemanlarını da koymakta fayda vardır.
CBK ELEKTRİK; bilgi birikimi tecrübesi ile İzmir ve çevre illerde paratoner periyodik kontrolü yapmaya yetkin bir firmadır. Gerekli tüm kontrol ve ölçümleri büyük bir titizlikle yaparak elde edilen sonuçları gösteren paratoner ölçüm raporunu, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder.