görsel4

Etiketler

preiyodik kontrol, topraklama ölçümü, periyodik muayene, iç tesisat, iç tesisat uygunluk belgesi, iç tesisat denetimi, kablo sigorta uyumu

İç Tesisat Uygunluk Belgesi

Elektrik İç tesisat Denetimi neden yapılır? 
Elektrik; kullanıcıyı her an tehlikeye sokabilecek potansiyele sahip bir enerji çeşididir, dolayısıyla elektriğin olduğu her yerde risk de vardır. Gelişen teknoloji ile birlikte risk asgari düzeye indirilmişse de bu konuda son kullanıcıya da büyük görevler düşmektedir.

Elektrik tesisatındaki risk oluşturabilecek eksiklikler tespit edilmeli ve süratli şekilde giderilmelidir. Bu eksikliklerin tespiti teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden son kullanıcıların bu konuda dışarıdan destek almaları gerekmektedir. Özelliklerde işletmelerde elektrik tesisatlarının kontrolünün periyodik olarak yapılması çok önemlidir. Yasal olarak da zorunluluk haline getirilmiş bu çalışma kapsamında tesisteki dağıtım panolarından prizlere, makine belemelerinden aydınlatmaya kadar tüm tesisatlar kontrol edilmektedir. Çalışma sonucunda güvenliği riske atacak tüm eksiklikler uzman gözüyle tespit edilmekte ve elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi adı verilen bir evrak ile raporlandırılmaktadır.

Elektrik İç tesisat Denetimi nasıl yapılır? 
Elektrik İç tesisat kontrolü çok kapsamlı bir çalışmadır, Bu çalışmayı oluşturacak adımlar; Gözle Kontrol: Bu aşamada pano ve tesisatlar uzman gözüyle incelenerek yönetmeliklere aykırı ve iş güvenliğini riske sokan durumlar tespit edilir. Elektrik panolarındaki eksikliklerin tespitinden ölüm tehlike levhası, izole halı gibi güvenlik ekipmanlarının eksikliklerinin tespiti bu aşamada kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır.

Topraklama ölçümü: Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülerek uygunluğu kontrol edilir.

Yerinde yapılan tüm bu çalışmalardan sonra tespit edilen eksiklikler ve ölçüm sonuçlarının yer aldığı topraklama raporu talep eden kuruma teslim edilir. Topraklama raporu ile birlikte kullanılan ölçü aletinin doğruluğunu gösteren kalibrasyon belgesi ve ölçümü yapan kişinin bu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesinin de verilmesi gerekir.

Kaçak Akım Rölesi Testi: Kaçak Akım röleleri elektrik çarpılma ve yangın riskini ortadan kaldıran devre elemanlarıdır. Elektrik tesisatlarının kontrolünde devrede bulunan Kaçak Akım rölelerinin fonksiyon testleri yapılarak düzgün çalıştığının gözlemlenmesi gerekir.

Kablo Sigorta Uyumunun Kontrolü: Her kablonun kesitine göre bir akım taşıma kapasitesi vardır ve bu değerin üstünde bir akım taşıması istenmez. Yangın tehlikesi oluşturacak bu durumun önüne geçmek için hat başlarına kabloların akım taşıma kapasitelerine uygun sigortalar yerleştirilir. Bu sigortalar kabloları kapasitelerinin üzerinde akım taşımasının dolayısıyla aşırı ısınmasının önüne geçerler. Kablo kesiti ve sigorta uyumunun sağlanamadığı tesisatlarda her zaman için bir yangın riski vardır. Sigorta tarafından korunmayan ve kapasitesinin üzerinde akım taşıyan kablolar ilk önce ısınır tedbir alınmaz ise de yangın çıkmasına dahi sebep olabilir. Bu nedenle sigorta ve kablo uyumu çok önemlidir.

Kablo sigorta uyumunun olması için; 
Kablo Akım Taşıma Kapasitesi > Sigorta Amperajı > Çekilen Akım 

Şartının sağlanması gerekir.
Bunların dışında çalışma kapsamında empedans ölçümü, izolasyon direnci gibi bir çok parametrenin kontrolünün de yapılması gerekmektedir. Tüm bu yapılan tüm yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler elektrik iç tesisat kontrol formu adı verilen matbu bir forma işlenerek kayıt altına alınır.

Elektrik İç tesisat Denetimi Kimler Yapabilir? 
Elektrik İç tesisat denetimi yapmaya ve elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi hazırlama işi bilgi birikimi gerektiren bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli kontrollerin elektrik Mühendisleri tekniker ve teknisyenler tarafından yani yetkili fen adamları tarafından yapılması gerekmektedir Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası’nın ve elektrik teknikerleri ve teknisyenleri odasının meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘Elektrik İç Tesisleri Denetleme Yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış olmasında fayda vardır.

Elektrik İç tesisat Denetimi Yaptırmak zorunlu mu? 
Elektrik iç tesisleri yönetmeliği ve iş güvenliği mevzuatları gereğince işletmeler yılda bir kez periyodik olarak elektrik tesisatlarının kontrollerinin yaptırmak ve sonuçları gösteren iç tesisat uygunluk belgesi almak zorundadır.

Unutmayın! 
Elektrik İç Tesisatının periyodik kontrolünü yaptırmak olası iş kazalarının önüne geçmekle kalmaz oluşabilecek ciddi maddi zararların da önüne geçer.

CBK ELEKTRİK; Elektrik iç tesisat denetimlerini yapmaya yetkili bir firmadır. Bilgi birikimi, tecrübe ve yetkiye sahip kadrosuyla yukarıda belirttiğimiz adımları izleyerek işletmelerde elektrik tesisatlarının kontrollerini büyük bir titizlikle yapar. Elde edilen sonuçları gösteren raporu, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder.